نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سنسور فتوالکتریک G18-3C5PB (دوطرفه)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

110 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

ورودی برق

DC

برند

فرامنطقه

سنسور فتوالکتریک G18-3C5PC (دو طرفه)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

110 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

برند

فرامنطقه

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3C5NC (دو طرفه)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

110 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3C5NA (دو طرفه)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

110 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3B2PC (آینه ای)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3B2NC (آینه ای)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه , Q&W

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3B2NB (آینه ای)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

3 × 3 × 7 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3B2PB (آینه ای)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3B2NA (آینه ای)

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3A30PB (یک طرفه)

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

7 × 3 × 3 سانتیمتر

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3A30NB (یک طرفه)

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

3 × 3 × 7 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC

سنسور فتوالکتریک G18-3A10PB (یک طرفه)

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
وزن

100 گرم

ابعاد

3 × 3 × 7 سانتیمتر

تجهیزات جانبی

چسب برق , کانکتور

برند

فرامنطقه

ورودی برق

DC